Эй иймон келтирганлар! Ўзингизни ва аҳли аёлингизни ёқилғиси одамлару тошдан бўлган ўтдан сақланг. Унинг тепасида қўпол, дарғазаб фаришталар бўлиб, улар Аллоҳнинг амрига исён қилмаслар ва нимага буюрилсалар, шуни қилурлар.

Surat At-Taĥrīm

суббота, 31 мая 2014 г.

40 Хадис о музыке


40 Хадис о музыке
(1) Хадхарт Абу Малик Ашари (radhiyallahu будет доволен им Аллах) говорит, что он слышал Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: "Истинно, истинно, будет в моей уммы людей, которые сделают законное блуд, шелк, ликер и музыкальные инструменты." (Бухари)