Эй иймон келтирганлар! Ўзингизни ва аҳли аёлингизни ёқилғиси одамлару тошдан бўлган ўтдан сақланг. Унинг тепасида қўпол, дарғазаб фаришталар бўлиб, улар Аллоҳнинг амрига исён қилмаслар ва нимага буюрилсалар, шуни қилурлар.

Surat At-Taĥrīm

среда, 16 мая 2018 г.

Саловот: Хуш келдингизмархабо ё   мархабо                                                                                                                                                      Мархобо  эй  булбули ширин адо хуш  келдингиз.                                                                      Садка булсин бир бири мавзу  саъдо хуш  келдингиз.                                                           Ул кеча  келди  жахонга улсаъдафнинг   бахтидин.                                                                      Нафси хакка бир бири  кимматбахо хуш  келдингиз.                                                                            Зоти  олийинга  адоват тошини  кимлар отар.                                                                                        Даф  этиб хак айтадир таббат ядо хуш  келдинигиз.                                                                              Хак зиёфат кечаси оламнинг садр  айлади                                                                              Сайр  этиб бир  лахзада  арши уъло  хуш  келдингиз                                                                             Жумла  пайгамбарни тангрим номи  билан  чорлади                                                                           Ё Набий  деб  чорлади   сизни  худо  хуш  келдингиз                                                                                Арз ила   умматни гунохин арз этиб   ул  подшох                                                                              Ваъда  айлаб шод этиб сизни  худо  хуш  келдингиз                                                         Даргохингдан  хеч кишини но умид кайтармагин                                                                               Биз гадолар дардига олий шифо хуш келдингиз                                                                              Сиз саъно айтиб  тахиятнинг бажо  килган   замон                                                                Сабъангизга  етди хакдан бир нидо  хуш  келдингиз                                                                              Осий исёнчи  гунохкор  уммат  учун  йигламанг                                                                             Уммат  учун айладим жаннат   адо хуш келдингиз                                                               Равъзангиз  догида  йиглар  бу  гариб умматларинг                                                                    Умматим деб  чакиринг  ё  Ахмадо хуш келдингиз                                                                 Равзангизга  термулиб турсам    дуруд  айтсам  сизга                                                                         Бу равишда  айласам   жоним фидо  хуш  келдингиз                                                                               Кел энди Жаброил Аршни  супургил                                                                                                Унга  мехмон  булгани  Расуллиллох  келадир                                                                             Мазох баъзох кузли шамси ва зухо  юзли                                                                                Барчадан ширин  сузли  Расулиллох  келадир                                                                   Шамолларга  бориб  айтгин  сайр  этишини  куйсин                                                           Беодоблик  килмасин  Расулиллох  келадир                                                                          Дарёларга  хам  айтгин мавж  уришини куйсин                                                                      Олдида  саков  турсин  Расулиллох  келадир                                                                         Моликларга  бориб  айтгин Дузах  эшигин ёпсин                                                                    Йулларига куз  тутсин  Расулиллох  келадир                                                                         Гилмонларга  хам  айтгин  жаннат  эшигин  очсин                                                               Бошларига  нур  сочсин Расуллиллох  келадир                                                                           Азроилга  хам  айтгин   жон  олишин  куйсин                                                                         Хизматда  муким  турсин  Расулиллох  келадир                                                                               Уфику макумга   бориб  йиглаб айтди  жаброил                                                                        Бундан  утсам ё  расул  канотларим  куядур                                                                                 Киёмат  кун  булганда йигилар  барча  банда                                                                       Расулиллох  келганда  умматлари келадур                                                                                                   Ё илохий  Макка Мадинага  етар  кун бормикан                                                                                   Ташна  бориб оби замзамдан  ичар  кун бормикан                                                                         Устуни хаммолни маннонни  кучар  кун  бормикан                                                               Равзангизга термулиб  жон тоширар  кун  бормикан                                                                       Мен  гариб  мазхарга айланг  бир  назар махбуби хак                                                                             Ул  шафоат вактида жоним фидо  хуш  келдингиз                                                                   Истасангиз  хар кайгу  гамдин нажот                                                                                          Айтингиз  пайгамбаримга  Ас салот                                                                                                        Ас салоту  ассалому  алайка  ё Расулиллох                                                                                                Ас салоту  ассалому  алайка  ё хабибуллох                                                                                           Ас салоту  ассалому  алайка   ё Хайр халкуллох                                                              Оллохиммасалли  алайкум ва  борик  алайк

Комментариев нет:

Отправить комментарий